Regulamin promocji „Co piąte parkowanie gratis”

 1. Organizatorem promocji jest Parking Lotnisko Poznań s.c.
 2. Każdy klient, który czterokrotnie skorzysta z usług parkingu, przy ul. Bukowska 237 w poznaniu, w ciągu jednego roku kalendarzowego, ma prawo do piątego parkowania za 1 pln.
 3. Podstawą do przyznania piątego parkowania za 1 pln, jest wewnętrzna ewidencja klientów parkingu, oraz wydawany przez pracowników
  kupon z potwierdzeniem parkowania.
 4. Piąte parkowanie za 1 pln może być wykorzystane w roku następnym.
 5. Promocja obejmuje każdego klienta, który zostawi auto na parkingu na okres nie krótszy niż 2 dni.
 6. Piąte, parkowanie za 1 pln, może być wykorzystane na okres nie dłuższy niż 7 dni. W przypadku dłuższego parkowania, klient dopłaca
  różnicę zgodnie z cennikiem.
 7. Klient który, w myśl postanowień niniejszego regulaminu, nabył prawo do piątego parkowania za 1 pln, zobowiązany jest do:
  – wcześniejszej rezerwacji za pośrednictwem witryny internetowej parkingu ( www.parkinglotniskopoznan.pl) , z dopiskiem w uwagach: „Piąte parkowanie”
  – przekazania pracownikowi parkingu wizytówki, z czterema pieczątkami, potwierdzającymi poprzednie parkowania w danym roku kalendarzowym.